RSS
 

Opłaca się inwestować w Europie

25 Sie

inwestycje w EuropieSytuacja gospodarcza krajów Europy Zachodniej jest dobra. Analitycy odnotowują zarówno wzrosty gospodarcze, jak i spadki liczby upadłości firm. To pomyślne wieści także dla polskich przedsiębiorców, którzy coraz liczniej pojawiają się na rynkach zachodnioeuropejskich.

Dla polskich firm to Niemcy są największym i najbardziej znaczącym rynkiem. Na korzystną sytuację gospodarczą w tym kraju wpływa m.in. spadające bezrobocie, które rodzi presję na płace i zwiększa tym samym siłę nabywczą konsumentów. Stymulująco działa również zwiększenie wydatków państwa w związku z kryzysem emigracyjnym.

Wzrost gospodarczy powodowany głównie popytem wewnętrznym spodziewany jest też w Austrii. Według szacunków w obecnym i przyszłym roku będzie to to wzrost na poziomie 1,71 proc. W dużym stopniu wpłynie na to przeprowadzona w tym roku reforma podatkowa, która zwiększy realne dochody Austriaków. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Europy

 

Mieszkania coraz częściej kupowane są za gotówkę

05 Sie

mieszkania za gotówkęPolacy zamiast deponować pieniądze na nisko oprocentowanych lokatach wolą kupować nieruchomości. Aż 65 proc. nowych mieszkań kupowanych jest za gotówkę.

Wyraźny wzrost liczby osób deklarujących chęć ulokowania oszczędności w nieruchomościach świadczyć może o tym, że konsumentów nie zadowalają już niskie odsetki z bankowych lokat. Poszukują alternatywy, która gwarantuje wyższą stopę zwrotu i jest mniej ryzykowna od inwestowania na giełdzie.

Wkład własny wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego wynosi obecnie 15 proc. wartości kupowanej nieruchomości, od przyszłego roku będzie wyższy o kolejne 5 p.p. Planując zakup mieszkania i chcąc sfinansować go kredytem, należy zgromadzić odpowiedni kapitał. Świadomość i przekonanie o konieczności oszczędzania staje się coraz bardziej powszechna, dowodem tego jest malejący odsetek grupy chcącej finansowania w 100 proc. kredytem. W I półroczu 2014 roku odsetek ten sięgał 43 proc., w 2016 roku było to 34 proc. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Kraju

 

Najlepsze lokaty kwartalne w lipcu

16 Lip

lokaty kwartalneNajlepsze depozyty trzymiesięczne przynoszą nawet 4 proc. odsetek w skali roku. Takie oferty przeznaczone są jednak dla nowych klientów, obecni mogą liczyć na stawki nieco powyżej 2 proc.

Nowy ranking Bankier.pl przedstawia lokaty na trzy miesiące dla kwoty 10 tys. zł, tradycyjne podzielone zostały na lokaty z dodatkowymi warunkami i lokaty bez dodatkowych warunków.

Pierwsze miejsce w zestawieniu należy do dwóch banków: Idea Banku i Plus Banku. Instytucje te proponują lokatę na 4 proc. w skali roku. Po odjęciu podatku Belki zysk wyniesie. Lokaty te przeznaczone są dla nowych klientów. Drugie miejsce zajmuje mBank z depozytem na 3,5 proc. w skali roku. Produkt przeznaczony jest dla nowych klientów, którzy założą konto w tej instytucji. Trzecia pozycja przypadła Banku Millenium Oprocentowanie Lokaty Mobilnej wynosi 3,25 proc. Propozycja ta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy Konta 360 i użytkowników aplikacji mobilnej. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Kraju

 

Zagraniczni inwestorzy stronią od polskich akcji

19 Cze

sceptyczni zagraniczni inwestorzyPolityka nowego rządu, reformy i wiążące się z nimi wydatki zniechęcają do akcji krajowych inwestorów, zaangażowanie w Polsce ograniczają fundusze zagraniczne.

Zarządzający funduszami rynków wschodzących w Allianz Global Investors, Shazhad Hasan zwraca uwagę na zmianę postrzegania Polski wśród zagranicznych inwestorów. Wcześniej określana była jako jedna z najw3iększych gwiazd rynków wschodzących, zmiana władzy spowodowała duże ograniczenie zaangażowania w polskich aktywach.

Podobne działania podjęli zarządzający aktywami funduszy NN Investment Partners. Według „Financial Times” w przypadku strategii skoncentrowanej wokół europejskich akcji udział polskich walorów zmniejszył się z 35 proc. we wrześniu 2015 roku do 28 proc. w lutym br. Sceptyczne nastawienie widoczne jest też w danych publikowanych przez instytucję EPFR Global, według których napływy środków do polskich aktywów spadły z blisko 150 mln USD w marcu do nieco ponad 34 mln USD w kwietniu br. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja ze Świata

 

Pomoc dla kredytobiorców znajdujących się trudnym położeniu

27 Maj

pomoc dla kredytobiorcówOsoby spłacające kredyty hipoteczne, które znalazły się w trudnym położeniu mogą ubiegać się o pomoc. Jest ona realizowana na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Według ustawy pomoc realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a jej źródłem finansowania wsparcia jest kredyt udzielony, z związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy na: budowę domu jednorodzinnego; nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego; prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.

W dniu złożenia wniosku kredytobiorca musi posiadać status bezrobotnego lub ponosić miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60 proc. dochodów osiąganych miesięcznie. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Kraju

 

Fundusze popularne w Europie

05 Mar

fundusze w EuropieOd 2008 roku obserwowany jest wzrost aktywów oddanych pod zarządzanie w funduszach inwestycyjnych. W Polsce i w całej Europie ich wartość zwiększyła się dwukrotnie. Patrząc przez pryzmat całego kontynentu w 2015 roku, tak jak w poprzednich latach, największym pod względem posiadanych aktywów pod zarządzanie jest rynek brytyjski, ponad 1,3 mln euro – to jedna czwarta wszystkich pieniędzy inwestorów w Europie. Dalej jest Francja i Niemcy – po 0,7 bln euro. Pod względem sprzedaży w minionym roku najbardziej dynamiczny był rynek włoski (ponad 70 mld euro). Zarówno pod względem wielkości posiadanych aktywów pod zarządzaniem, jak i sprzedaży w 2015 roku Polska uplasowała się na 11. pozycji.

W 2015 roku Europejczycy wybierali przede wszystkim produkty mieszane, rynku pieniężnego oraz absolutnej stopy zwrotu. Bez względu na kraj sprzedają się dobrze. Tylko do tych pierwszych trafiło prawie 135 mld euro. W Polsce najlepiej sprzedawały się fundusze akcyjne, zwłaszcza skupione na rynkach zagranicznych. Klienci wpłacili do nich ponad 700 mln zł. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Europy

 

Analitycy nie skreślają sektora bankowego

24 Lut

w co inwestowaćOd początku roku do końca pierwszej dekady lutego WIG stracił na wartości 3,5 proc., WIG20 -2,5 proc., WIG30 -2,7 proc., zaś mWIG -5,7 proc. Jednak mimo to, spośród ponad 200 rekomendacji wydanych w tym czasie dla giełdowych spółek, blisko połowa zaleca kupno akcji. O ile prognozy sprawdzą się mniej więcej w ciągu roku dzięki papierom niektórych spółek inwestorzy mogą zyskać nawet kilkadziesiąt procent.

Według analityków mBanku na 29 spółkach będzie można zarobić w tym roku ponad 23 proc., a na pięciu nawet ponad 50 proc. Najwyżej prognozowany jest wzrost akcji: RBI, Polwaksu, Skarbca Holding, Vistula oraz Getin Noble Banku. Analitycy mBanku zakładają, że negatywne nastawienie do sektora bankowego może utrzymać się przez pół roku. Ich zdaniem warto postawić na akcje PKO BP, Banku Millenium i Alior Banku. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Kraju

 

Nowe fundusze indeksowe w ofercie ING Banku Śląskiego

23 Sty

W ofercie ING Banku Śląskiego pojawiły się fundusze indeksowe- rozwiązanie to skierowane jest do klientów poszukujących dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO umożliwiają inwestowanie na najważniejszych rynkach giełdowych Europy, w tym Polski, oraz USA.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO jest funduszem parasolowym z wydzielonymi trzema subfunduszami. Klient decyduje na jakim rynku chce inwestować, może wybrać jeden z trzech produktów. ING BSK Indeks WIG 20 odwzorowuje wyniki 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejny – ING BSK Indeks MSCI EMU – podąża za wynikami 240 dużych i średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów wchodzących w skład strefy euro. Ostatni – ING BSK Indeks S&P 500 odwzorowuje wyniki 500 największych spółek notowanych na giełdach w USA. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Kraju

 

Banki poniosą nowe koszty

28 Lis

banki poniosą kosztyBanki szacują ile będą musiały zapłacić uzupełniającej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny po upadku SK Banku. Z szacunków mBanku wynika, że będzie on musiał wnieść kwotę sięgającą około 146 mln zł, które będą przeznaczone w wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w SK Banku.

Bank PKO BP podał wcześniej, że jego udział może wynieść 350 mln zł – jest to największa kwota spośród wszystkich banków. ING Bank Śląski informuje o swoim udziale, który może wynieść 165 mln zł, natomiast Getin Noble Bank deklaruje 120 mln zł. Natomiast Bank Handlowy szacuje, że w jego przypadku będzie to kwota ok. 66 mln zł. Kwoty te pokrywają się z szacunkami analityków, wyjątek stanowi GNB (wskazywano, że bank ten zapłaci mniej, bo 102 mln zł). Analitycy są zdania, że Bank Pekao może zapłacić 232 mln zł, BZ WBK 193 mln zł, zaś Millenium 92 mln zł – te trzy instytucje na dzień 24 listopada nie opublikowały jeszcze raportu bieżącego w tej sprawie. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja z Kraju

 

Krach na rynku złota napędził rekordowy popyt

12 Kwi

Krach na rynku złotaW kwietniu 2013 roku doszło do załamania notowań kontraktów terminowych na złoto na nowojorskiej giełdzie towarowej (COMEX) – utożsamianych powszechnie z ceną złota. Kurs złota spadł wówczas łącznie o ponad 13 proc. Po tym jak w kwietniu kurs ten obniżył się z 1600 do 1320 dolarów za uncję, kolejne dwa tygodnie przyniosły odreagowanie i powrót w okolice 1500 dolarów za uncję. W maju i czerwcu miała miejsce paniczna wyprzedaż złotych kontraktów, co sprowadziło ich kurs do 1180 dolarów za uncję. Był to najsilniejszy spadek kwartalny od 32 lat. Przy cenie na poziomie 1180 dolarów za uncję, złoto było najtańsze od trzech lat i o 39 proc. tańsze niż na szczycie z końca września 2011 roku. Przeczytaj całą informację… »

 

Informacja ze Świata